‘ว.วชิรเมธี’ ชี้ไทยอุดมด้วย ‘สันติภาพ’ แนะส่งออกสันติภาพสู่โลก เผยไม่มีเวลาไหนดีกว่านี้แล้ว

96
views

มติชนออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน พุทธมณฑลศูนย์กลางแห่งพุทธโลก ได้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินการผลักดันให้พุทธมณฑลให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธโลก เพื่อให้เป็นศูนย์รองรับการทำกิจกรรมของพุทธศาสนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือร่วมกันของชาวพุทธทั่วโลก

นางวชิรา น่วมเจริญ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ศักยภาพของพุทธมณฑลไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางพุทธโลกอย่างมาก เห็นได้จากการมีทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางภูมิภาค ทั้งการเดินทางสะดวกและมีสื่อศาสนสถานของพุทธศาสนามากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

นายสิทธิก อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล กล่าวว่า ปัจจุบันพุทธมณฑลมีความคืบหน้าการก่อสร้างศาสนสถาน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อรองรับการทำกิจกรรมของชาวพุทธทั่วโลก ที่ในอนาคตจะสามารถรองรับคนได้เพิ่มเติมกว่า 2 พันคน ขณะที่ผ่านมาพุทธมณฑลนับว่าเป็นสถานที่สำคัญของชาวพุทธทั่วโลกแล้ว เพราะมีการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชาโลก ที่มีพระสงฆ์จากทั่วโลกเดินทางมาจำนวนมาก โดยเชื่อว่ายิ่งพัฒนาศักยภาพพื้นที่ของพุทธมณฑลมากขึ้น ก็จะรองรับการทำกิจกรรมพุทธศาสนาโลกได้มากด้วย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าวว่า หากพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธโลก ก็นับเป็นความภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งชาติ เพราะพุทธเป็นศาสนาสากล มีคนนับถือทุกมุมโลก แต่โลกเลือกไทยแลนด์ แสดงว่าให้เกียรติ ยกย่อง แต่จะหยุดแค่นี้ไม่ได้ เนื่องจากเกียรติมาพร้อมความรับผิดชอบ จะต้องทำในในสิ่งที่โลกไว้ใจเรา คือ ทำให้ไทยเป็นเมืองพุทธให้โลกดู ให้คนไทยเข้าใจพุทธศาสนา เพราะคนไทยเหมือนเป็นต้นน้ำพุทธศาสนา

“ต้องทำงานให้โลกเห็น ทำอย่างไรจะเผยแผ่สู่ประชาคมโลก เวลานี้อาคารพร้อมแล้ว ต้องเติมเนื้อหาสาระของพุทธมณฑล ทำอย่างไรให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมในการเรียน การเผยแพร่พุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก ให้คนมาเรียนรู้ มีชีวิตชีวา สถานที่สร้างง่าย ชีวิตสร้างไม่ง่าย พุทธมณฑลต้องเชื่อมโยงองค์กรพุทธทั่วโลก เหมือนเป็นองค์กรจัดการความดี มองว่าที่นี่คนทำงานควรกำหนดยุทธศาสตร์ รวบรวมเครือข่ายทั้งไทยและระดับโลก”

พระมหาวุฒิชัย กล่าวต่อว่า ความพร้อมของพุทธมณฑลนั้น โดยมากได้รับการยกย่องว่าไทยมีต้นทุนดีมาก คือต้นทุนสันติภาพโลก แหล่งต้นทุนก็คือพุทธธรรมในพุทธศาสนา

“เราต้องตระหนักรู้ว่าองค์การสหประชาชาติยกย่องเราเป็นศูนย์กลางพุทธโลก เพราะมองว่าเรามีต้นทุนสันติภาพโลก ทำอย่างไรไทยจึงสามารถส่งออกสันติภาพสู่โลก ในเวทีโลกตอนนี้กำลังเรียกร้องสันติภาพมาก ขณะที่เทคโนโลยีก้าวไกล แต่จิตใจมนุษย์แย่ลงทุกที โลกมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์นี้คนไทยจะสามารถนำเสนอโลกทัศน์สันติภาพให้แก่โลก คนไทยเราอุดมด้วยสันติภาพ ไม่มีเวลาไหน โมงยามไหนดีกว่านี้แล้วที่เราคนไทยจะส่งออกพุทธธรรมสู่ประชาคมโลก” พระมหาวุฒิชัยกล่าว