พ่อเมืองแปดริ้ว เปิดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำบางปะกง

127
views

มติชนออนไลน์

เมื่อวันที่14 มกราคม ที่ตลาดน้ำบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในแม่น้ำบางปะกง ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาเอก และตัวแทนจากบริษัท วัชร มารีน จำกัด จำนวนกว่า 30 คน

นายสุวิทย์กล่าวว่า แม่น้ำบางปะกงเป็นแหล่งน้ำที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งสร้างอาชีพที่สำคัญของชาวฉะเชิงเทรา ดังนั้นแม่น้ำบางปะกงจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำยังเป็นที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมากมาย

อาทิ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร วัดสมานรัตนาราม ที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ด้านดร.สุชาดากล่าวว่า การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท วัชร มารีน จำกัด ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับคณะสำรวจตลอดเส้นทาง ทำให้บรรยากาศตลอดงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสนุกสนาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่นั่นเอง