ชาวประมงดอนสักร่วมกับกรมทรัพย์ฯ ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่สัตว์น้ำชายฝั่ง

132
views

ไทยรัฐออนไลน์

กรมทรัพย์ฯ จับมือเอกชน และชาวประมงที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี นำวัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สร้างแหล่งอาหารเพิ่มให้โลมาอ่าวดอนสัก เร่งฟื้นความอุดมสมบูรณ…

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่บริเวณอ่าวหน้าบ่อ ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ชาวประมง ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และส่วนราชการ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนรักษ์เล” ที่จัดขึ้นโดยสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมชาวประมง นำนวัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ประเภท ซั้งกอ ซั้งเชือก ที่ทำจากทางมะพร้าว จำนวน 300 ชุด ภูมิปัญญาของชาวประมงตั้งแต่ดั้งเดิม ในการสร้างแหล่งดึงดูดสัตว์น้ำเพื่อความสะดวกในการจับ พร้อมทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ เพิ่มแหล่งหลบภัยให้สัตว์ทะเลเป็นแหล่งอาศัยของปลาขนาดเล็กหลากหลายชิด เช่น ปลากุแร ปลาทูแขก ปลาสีกุน ก่อนที่ปลาขนาดใหญ่ อย่าง ปลาอินทรีย์ ปลาสาก อีโต้มอญ กะโทงแทง กะโทงร่ม รวมถึงโลมา จะเข้ามากินปลาเล็ก กลายเป็นแหล่งอาหารของโลมา และแหล่งอาหารของมนุษย์

นายอิศรา ฤกษ์รักษ์ กำนันตำบลดอนสัก ระบุว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับโลมา ที่มีชาวบ้านบอกว่าเกิดเพิ่มขึ้นร่วม 10 ตัวในรอบปีที่ผ่านมา ดั่งเช่นที่มีคลิปวิดีโอในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งก็เกิดจากกิจกรรมการฟื้นฟูที่ชาวประมงให้ความร่วมมือจนกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของคนและสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และหวังว่าอ่าวแห่งนี้จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ดั่งเช่น 30 ปีที่ผ่านมา ที่พบว่าเคยเป็นแหล่งหากินของพะยูน

นอกจากนั้น ยังมีการออกกฎชุมชนสำหรับกันแนวเขตอนุรักษ์ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงชนิดต่างๆ เข้าทำการประมงในพื้นที่อนุรักษ์ที่สร้างขึ้นช่วงอ่าวหน้าบ่อ ยกเว้นการวางปลากระบอก ที่เป็นวิถีชุมชนของประมงพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนและต่อเนื่องในอนาคต.